Chính sách bảo mật

Thông tin mua sắm điện thoại di động (sau đây gọi tắt là “Công ty”). Treats như sau: thông tin thượng đế trong dịch vụ chúng tôi cung cấp.

Phạm vi sử dụng

Tất cả các dịch vụ chính sách bảo mật này là cung cấp tặng Công ty (dưới đây gọi là “Dịch vụ”). Để được sử dụng. Riêng biệt, chính sách bảo mật dịch vụ cụ thể hoặc các Điều khoản cá nhân như (sau đây, “Các điều khoản cá nhân” và chiếm dụng.) Nếu chúng ta muốn xác định việc xử lý thông tin thượng đế trong, nó cũng sẽ được áp dụng riêng rẽ Điều khoản này. Nếu một cuộc xung đột xảy ra trong chính sách bảo mật và Điều khoản cá nhân sẽ được Điều khoản cá nhân ưu tiên. Các theo tên người dùng cá nhân được thu thập bởi các doanh nghiệp khác, chẳng hạn như tại các địa chấm số liên kết, vv, chúng tôi không nằm trong phạm vi của chính sách bảo mật.

Thông tin và hướng sử dụng để có được

Công ty sẽ tiếp thu và tin dùng theo tên người dùng như sau trong dịch vụ này.

· Đăng ký của mình nếu thông tin

Tên, mã bưu điện, địa chỉ, sim điện thoại, địa chỉ e-mail, giới tính, ngày tháng năm sinh, trang đăng nhấn ID của tôi, mật khẩu, thông tin thói quen thuê bao (tên của chương trình, một dịch vụ tùy chọn, loại dịch vụ, kích thước SIM, vv), máy di động di động cổng số điện thoại Tabiriti (ngay bên dưới đây gọi là “MNP”.) thẻ đặt phòng, thông tin thẻ tín dụng, theo tên người dùng về chứng chỉ công cộng, chẳng hạn như bằng lái xe, thẻ thường trú nhân, gắn với việc bổ sung các dịch vụ này khác hầu hết một vài gì được bổ sung bởi khách hàng biếu công ty theo tên người dùng, với mục đích có được suôn sẻ tin dùng dịch vụ này, bạn đã đăng ký tại tuổi chấm số hợp đồng dịch vụ và tại xuân chấm số sửa đổi theo tên người dùng hợp đồng của bạn.

Liên hệ

Số máy di động, địa chỉ e-mail, tên mô hình thiết bị đầu cuối, chẳng hạn khác như các theo tên người dùng hệ điều hành, có một trường hợp để có được những “vào tên chính xác của mình nếu theo tên người dùng” nêu trên để liên hệ với chúng tôi theo xuân gian thực từ các quý khách của chúng tôi. Những mẩu theo tên người dùng là các cuộc điều tra yêu cầu của mình, chúng tôi sẽ áp dụng cho câu trả lời, và nhận thể loại cá nhân của bạn. Bên cạnh đó, do việc duy trì chất lượng và cải thiện dịch vụ này, chúng tôi sẽ ghi lại nội dung của các cuộc gọi thoại tại xuân điểm yêu cầu của bạn qua điện thoại.

Các thông tin sẽ được mua lại vào chiến dịch, vv

Bảng câu hỏi và chiến dịch đồng vẻ đẹp liên quan đến họ trong xổ thẻ, với mục đích công văn, vv của vận chuyển giải thưởng và mua hàng hoá, tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, có một trường hợp để có được quan hệ chuyện vợ chồng và ngày tháng sinh nhật và những thứ tương tự.

Cookies (Cookie)

Cho việc lưu trữ, chẳng hạn như cải thiện sự tiện lợi của quý khách thiết lập, do sử dụng quy mô, chẳng hạn như số lần truy cập và các cách thức sử dụng và quý khách biếu, cũng như các dịch vụ mà bạn đã áp dụng cho việc duy trì và giữ gìn, chẳng hạn như bảo mật của phiên giao dịch, bồi bổ thêm có dịch vụ tốt chúng tôi áp dụng cookie để. Khách hàng Bạn có thể chọn hoặc không áp dụng các tập tin cookie, có một số lúc chúng ta không thể áp dụng dịch vụ, vv yêu cầu phải được đăng nhấn nếu chúng ta từ chối việc lưu trữ các tập tin cookie, một phần của dịch vụ này.

Đăng nhập

Trụ sở hướng trung tâm đóng IP của thượng đế khi bạn áp dụng dịch vụ này, nó được tạo ra theo tên người dùng như loại trình duyệt và ngôn ngữ trình duyệt là tự động, sẽ được cứu độ. Bên cạnh đó, lịch sử truyền dữ liệu trong dịch vụ này, lịch sử cuộc gọi máy di động và lịch sử trả tiền, sẽ có được như một lịch sử áp dụng dịch vụ. Những mảnh duy trì thông tin và hoạt động của tính và các phí dịch vụ, sẽ có sẵn tặng các doanh nghiệp liên quan khác. Cần lưu ý rằng các theo tên người dùng tương ứng với bí mật thông tin liên lạc, xử lý theo quy định của Luật Kinh doanh Viễn thông và các hướng dẫn có liên quan.

Và theo tên người dùng thiết bị

thông tin thiết bị chúng mình đang tin dùng có một trường hợp để có được (hệ điều hành, thông tin nhận dạng cá nhân của nhà ga, vv).Thông tin này là dành cho các dịch vụ cung cấp tốt hơn, cũng sẽ có sẵn để phòng ngừa gian lận để can thiệp để cung cấp nhận dạng của mình và dịch vụ thông thường.

Mục đích của việc áp dụng theo tên người dùng

Chúng tôi sẽ áp dụng theo tên người dùng cá nhân thu được biếu các mục đích sau.

• Dịch vụ cho việc mở đăng ký và tài khoản của thông tin khách hàng về

– đơn đặt hàng để có biện pháp suôn sẻ sử dụng dịch vụ này

Và hàng hóa tại xuân điểm mua hàng và các dịch vụ trả tiền tặng thanh toán của bạn trong việc áp dụng hoặc tương tự

• Khách hàng để xác định cá nhân, chẳng hạn như tuổi gian và thắc mắc trong quá trình áp dụng Dịch vụ

– tin dùng trái phép để làm biến mất

– để tạo ra các dữ liệu thống kê về việc phân tích và áp dụng Sử dụng dịch vụ của Dịch vụ

– để cải thiện mức độ dịch vụ của dịch vụ thời kỳ này

• Dịch vụ cho việc gửi tài liệu về

Thắc mắc từ người-hỗ trợ thượng đế và hỗ trợ quý khách khác để cung cấp các

Và các theo tên người dùng quảng cáo, và một vài thứ tương tự từ các thông tin và công ty khác liên quan đến các dịch vụ và các nhà khai thác khác với Công ty được quảng cáo là quảng cáo cho việc công bố thông tin như vậy

· Công ty hoặc để thực hiện các câu hỏi liên quan đến việc người của hàng khác ngoài Công ty

– biếu xổ thẻ và giải thưởng và giải thưởng cử của chiến dịch như vậy

– Để bồi bổ thực hiện một thói quen mới về tương lai của dịch vụ này

• Thông tin thượng đế cho việc quản lý dữ liệu và chất lượng an toàn dữ liệu

Và khác, vv Thông tin cần thiết về dịch vụ này, để thực hiện việc tiếp xúc khi cần thiết

Cung cấp thông tin

· Thủ tục MNP

Khi nhu cầu về thủ tục MNP đã xảy ra, các nhà khai thác viễn thông khác, bản gốc của sự chấp nhận của mình, thông tin cá nhân tên, trụ sở hướng trung tâm đóng, ngày tháng sinh nhật, về thông tin của bạn liên quan đến số điện thoại di động của thủ tục MNP khác có một trường hợp để bồi bổ.

• Đối với không trả tiền ngăn ngừa sự tái

Nếu ngay cả sau khi kết thúc hợp đồng là nhà nước không trả tiền như chi phí biếu dịch vụ này đã xảy ra, đối với các nhà khai thác công nghệ thông tin nghe gọi khác, để đề phòng sự tái, có một trường hợp cung cấp theo tên người dùng cá nhân về bạn, chẳng hạn như tình trạng thanh toán của mình chúng ta.

– Junk đề phòng sự tái phát của hành động

Nếu việc đình chỉ việc chấm dứt áp dụng / hợp đồng mâu thuẫn với việc cấm các phiền toái hoặc tương tự xảy ra, các nhà khai thác viễn thông khác, để phòng ngừa sự tái, nó có mẹo hay bổ sung theo tên người dùng cá nhân về chúng ta, chẳng hạn như nội dung phiền toái chúng ta có chỗ ngồi của mình.

· Thanh khoản đối với nước ngoài áp dụng

Nếu chúng tôi nhận được việc chúng mình áp dụng dịch vụ này ở nước ngoài, đối với các nhà khai thác công nghệ thông tin nghe gọi quốc tế trong khu vực, với mục đích bán phí của việc áp dụng, có một trường hợp cung cấp thông tin cá nhân về bạn, chẳng hạn như một vài máy di động.

· Terminal, truy vấn điều tra Phần mềm để cung cấp biếu công ty

Các thiết bị đầu cuối di động đã được mua tại xuân chấm số dịch vụ này đăng ký của bạn nếu câu trả lời biếu một vài thắc mắc biếu các phần mềm liên quan, chẳng hạn như áp dụng lọc do Công ty chưa đủ, để có được một câu trả lời trực tiếp từ các nhàchế tạo thiết bị đầu cuối hoặc nhà cung cấp phần mềm tương ứng với công ty, bản gốc của sự nhận lời của mình, có một trường hợp bổ sung thông tin cá nhân về chúng mình, chẳng hạn như áp dụng ID của thông tin thiết bị đầu cuối và phần mềm.

Và lạm dụng tại thời điểm khảo sát

Nếu bạn tin dùng gian lận liên quan đến việc giải quyết của số tín dụng hoặc một vài thứ tương tự trong dịch vụ này được phát hiện, các tổ chức tài chính như các công ty số tín dụng, đến nhà trả tiền bù trừ, vv mà chúng tôi ký hợp đồng, mục đích của hợp tác trong cuộc điều tra gian lận và điều tra tội phạm và, có một trường hợp cung cấp theo tên người dùng cá nhân về bạn, chẳng hạn như nội dung lừa đảo.

– Có chức năng thu

Khi thiết yếu phải chuyển các khoản phải thu liên quan đến các cáo buộc sử dụng, vv của dịch vụ này tặng một bên thứ ba xảy ra, các bên thứ ba rơi vào thu nhận chuyển nhượng, tặng mục đích trả tiền và thu hồi các khoản phải thu, theo tên người dùng cá nhân về bạn, chẳng hạn như tình trạng trả tiền của bạn có một trường hợp để bồi bổ.

Bên cạnh đó, nó không phải bồi bổ theo tên người dùng cá nhân của mình biếu bên thứ ba, ngoại trừ trong trường hợp ngay bên dưới đây.

• Nếu người trong câu hỏi đã thoả thuận trước

• Nếu dựa trên luật pháp

· Đời thẻng con người, ngay cả khi nó là cần thiết cho việc giữ gìn của toàn bộ cơ thể, hoặc tài sản, rất khó để có được sự đồng ý của ngườinếu nó

– Ngay cả khi đặc biệt có nhu cầu để cải thiện hoặc thúc đẩy lớn mạnh lành mạnh của trẻ em của sức khỏe cộng đồng, cùng của chúng ta nếu nó là khó khăn để có được một vài cảm nghĩ của mọi người định dạng

· Cơ quan quốc gia hoặc người đã nhận được chính quyền địa phương hoặc của ủy biếu nó để thực hiện các văn phòng quy định của pháp luật và các quy định trong trường hợp có nhu cầu hợp tác với, can thiệp vào hoạt động của văn phòng bằng cách lấy sự đồng ý của người đó gây nếu có một nguy cơ

– Sáp nhập, chia tách doanh nghiệp, sự kế thừa công việc của hàng của Công ty, bao gồm cả việc cung cấp các theo tên người dùng cá nhân được thực hiện bằng việc chuyển nhượng doanh nghiệp hoặc nguyên nhân khác trường hợp là

Uỷ thác theo tên người dùng

Công ty là đối tượng thuê ngoài tất cả hoặc một phần của thông tin cá nhân thu được từ thượng đế đến mức thiết yếu để đạt được mục đích để các nhà thầu phụ. Vào lúc này, cùng với việc xem xét đầy đủ tính hợp lệ của nhà thầu phụ như định các vấn đề liên quan đến thỏa thuận không tiết lộ khi nào, làm tặng website bồi bổ theo tên người dùng được quản lý đúng cách.

Sử dụng phần thông tin

Chúng tôi đang, trong chừng mực thiết yếu để đạt được các mục đích sử dụng, sẽ tương thích với Công ty TNHH theo tên người dùng quý khách.

– Thông tin thượng đế để thật hoàn hảo cũng có nhiệm vụ như các thông tin quý khách được mô tả trong phần “Thông tin và hướng sử dụng để có được”.

Và mục đích chung của việc sử dụng cũng có chức năng như đã được mục đích áp dụng được mô tả trong “Mục đích của việc áp dụng theo tên người dùng” (Tuy nhiên, việc sử dụng tin dùng chung và cho các mục đích, “Công ty”, “LINE CO., LTD”, cũng “dịch vụ này “” cung cấp được của Công ty Cổ phần ĐƯỜNG DÂY sẽ được xem là được thay thế bằng rằng dịch vụ “).

Và nhiệm vụ quản lý trong việc áp dụng chung sẽ ở cùng chúng ta.

Đối với việc cài đặt các module của bên thứ ba

Công ty, để đo lường hiệu nghiệm quảng cáo, hoặc để phân tích của việc sử dụng, có một trường hợp phải cài đặt một module của bên thứ ba để ứng dụng điện thoại thông minh của dịch vụ này. Để biết thêm thông tin, chẳng hạn như các ứng dụng cài đặt mục tiêu ở đây. Bạn có khả năng kiểm tra trong.

Quyền người dùng

Khách hàng bất cứ lúc nào, tên, địa chỉ, các thông tin mà chúng mình vào tên chính xác như những máy di động, kiểm tra tại trên trang web của dịch vụ này, chúng mình có biện pháp sửa. Bên cạnh đó, chúng ta có cơ hội bỏ dịch vụ này.

Khách hàng tặng Công ty, trường hợp lấy việc tiết lộ theo tên người dùng cá nhân mà không thể được xác nhận trên trang địa chỉ bán hàng trực tuyến dịch vụ, thật hoàn hảo với các thủ tục, chúng tôi đã xác định riêng, chúng mình có cơ hội yêu cầu tiết lộ ngoại trừ trong các trường hợp ngay bên dưới đây.

Và tiết lộ để được trực tiếp hoặc qua một bên thứ ba của cuộc sống hàng ngày, toàn bộ cơ thể, tài sản nếu có một nguy cơ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích khác

• Nếu bằng cách tiết lộ đó là có công dụng gây trở ngại đáng kể đối với việc thực hiện đúng đắn của trao đổi lĩnh vực của chúng tôi

• Nếu tiết lộ rằng sẽ vi phạm pháp luật và các quy định

• Nếu yêu cầu tiết lộ không thể xác nhận được danh tính của bạn từ

Một kết quả của việc tiết lộ, nếu nội dung của các theo tên người dùng cá nhân của quý khách được nắm bắt bởi Công ty được xác định không phải là một thực tế, theo thủ tục meta thường xuyên riêng của chúng tôi, chúng mình có cách yêu cầu thay đổi, cung cấp và xóa theo tên người dùng cá nhân. Trong trường hợp đó, Công ty thực hiện mà không cần điều tra chậm trễ đến mức quan trọng để đạt được các mục đích sử dụng, tiến hành sửa chữa, cung cấp và xóa các thông tin cá nhân dựa trên kết quả.

Cần lưu ý rằng, khi nó được yêu cầu tiết lộ theo tên người dùng cá nhân mà không thể được xác nhận trên trang địa chỉ bán hàng trực tuyến của dịch vụ, chúng mình có biện pháp nhận được một khoản phí tiết lộ theo tiếp tay chúng tôi đã xác định riêng.

Cung cấp thông tin cá nhân từ thượng đế tặng Công ty là không ép buộc, nhưng nếu chúng ta không cung cấp các thông tin thiết yếu, chúng ta không thể tin dùng một phần của dịch vụ này.

Thông tin người rời khỏi

Nếu đó là rút của dịch vụ này, thông tin của bạn sẽ được xử lý đúng theo quy định của pháp luật có liên quan và các quy định và các quy định nội bộ.

Để biết theo tên người dùng cá nhân của trẻ em

Dưới 20 tuổi đang tin dùng dịch vụ này, chúng tôi yêu cầu bạn vui lòng vào sự nhận lời của cha mẹ hoặc người giám hộ trong trường hợp đó là đầu vào theo tên người dùng cá nhân của mình.

Đối với việc tin dùng Google Analytics

Để bổ sung dịch vụ tốt hơn, phục vụ này có một trường hợp tin dùng Google Analytics. Google áp dụng cookie Analytics (cookie), vv, để thu thập thông tin mà không thể xác định một cá nhân của chính nó. Nó là cần lưu ý rằng những theo tên người dùng thu thập được sẽ được quản lý dựa trên chính sách bảo mật của Google.

Sửa đổi chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này là tùy thuộc vào phiên bản. Đó là khi sửa đổi thiết yếu sẽ thông báo các nội dung biến đổi trong dễ hiểu hướng cho chúng ta.

Một cuộc điều tra

Nếu chúng mình có bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách bảo mật này, nếu chúng mình có thắc mắc, khiếu nại, thắc mắc, chẳng hạn như liên quan đến việc xử lý theo tên người dùng quý khách trong dịch vụ này ở đây , xin vui lòng tìm đến chúng tôi với chúng tôi từ biểu mẫu.